2009/8/18 21:56

دانشجویان عزیز موسسه آموزش عالی غیر دولتی مهرگان (محلات ) توجه فرمائید:

برای اطلاع از نمرات خویش به سامانه زیر مراجعه فرمائید

www.Amoozesh.Mehrgan.ac.ir

سپس با وارد کردن شماره دانشجویی و شماره شناسنامه می توانید کارنامه تحصیلی خود را مشاهده کرده و اقدام به انتخاب واحد نمائید.

نویسنده مهندس حسین یوسفی  | لینک ثابت |